2011-01-22

Om Vitsgarns Segelsällskap

Vitsgarns Segelsällskap (VGSS) bildades den 15 februari 2006 av seglarledare från Vitsgarn Seglarskola som drivs av Ungdomsförbundet Sveriges Flotta. VGSS bedriver sin idrottsliga verksamhet inom segelsporten och är anslutet till Svenska Seglarförbundet och Riksidrottsförbundet. VGSS har som särskild målsättning att få seglarskolans aktiva ledare att utveckla sig inom seglingsporten genom träning, utbildning, tävling och gemenskap.