Aktiviteter under 2018

Kära medlemmar, Under 2018 har VGSS genomgått förändringar. Vi har ändrat fokus från att ha varit mer inriktat på kappsegling till att nu fokusera på att vidareutveckla aktiva ledare, samt vi har knutit oss närmare Vitsgarn och USF. Förändringarna innebär bl.a. att när du betalar in din medlemsavgift till Vitsgarn kommer du automatiskt att bli medlem Läs mer om Aktiviteter under 2018[…]