Kallelse till årsmöte 2016

Kära VGSSare,

Nu är tiden återigen kommen för Vitsgarns Segelsällskaps årsmöte. Vi välkomnar dig till ett möte med VGSS där vi
tillsammans går igenom sedvanliga årsmöteshandlingar och planer och förslag för VGSSs verksamhet under
2016. Detta är din möjlighet som medlem att vara med och bestämma om VGSSs verksamhet och utveckling, ta chansen!

Tid: Den 10 april 2016 kl 14.00
Plats: lokal kommer meddelas när exakt antal närvarande är bekräftat. Adressen kommer mailas ut.
Anmälan: Skicka ett mail till osa@vgss.se senast den 5 april 2016.

Varmt välkomna!
Styrelsen